Hej alla medlemmar!

Föreningen har nyligen startat en facebook-sida. Detta för att skapa ett levande forum för diskussioner, frågeställningar och kanske möjlighet att få hjälp av grannar med lån av verktyg. Möjligheterna är många!

En inbjudan har skickats till alla medlemmar som styrelsen har e-postadress till. Har du inte fått en inbjudan på facebook kan du själv ansöka om medlemskap genom att gå hit: https://www.facebook.com/groups/BrfTornetiYstad/

Trevlig sommar!