Information: Det är en extraordinär situation vi befinner oss i och årsmötet kommer därför att se lite annorlunda ut. Som vi tidigare gått ut med är det en representant per lägenhet som gäller för att hålla oss under den lagstadgade gränsen om 50 personer i en lokal.Vi kommer inte att bjuda på mat eller dryck denna gång för att hålla ner mötestiden och minimera exponeringen för eventuell smittspridning. Vi ber även er som ämnar delta att avstå om ni känner av de numera välkända tecknen generella luftvägsåkommor eller feber. Det går bra att skicka ombud/representant om denne kan uppvisa fullmakt från er.

Styrelsen har jobbat hårt för att göra agendan och förvaltningsberättelsen så tydlig vi kan för att man på så sätt kan välja om årsmötets innehåll känns relevant för just er detta år. Agendan, förvaltningsberättelsen är bifogade i detta utskick. Revisorns årsberättelse finns att läsa på vår hemsida under Om föreningen.

Plats: och tid för årsmötet blir Kabinen i Surbrunnsparken kl. 19:00 den 15/6 (Surbrunnsvägen 24, 271 40 Ystad) Ladda ned dagordning här: Dagordning för stämma 2020

Välkomna!