Styrelsen hälsar er välkomna till årsstämma på Kabinen i Surbrunnsparken kl. 19:00 den 16/6 (Surbrunnsvägen 24, 271 40 Ystad) Ladda ned dagordning här: Dagordning för stämma 2022

Vi har jobbat hårt för att göra dagordningen och Förvaltningsberättelse 2021 så tydlig vi kan för att man på så sätt kan välja om årsmötets innehåll känns relevant för just er. Revisorns årsberättelse finns att läsa på vår hemsida under Om föreningen eller så klickar man på länken.

Förvaltningsberättelsen kommer att delas ut i era brevlådor så fort den kommer från tryckeriet v 22.

Årsstämman börjar ca 19.00. Lättare förtäring kommer att serveras.

 

Välkomna!