Skip to main content

I vår avgift ingår en rad bra tjänster. Men ibland stöter man på problem och det är helt okej att vara frågvis.

För att hjälpa er att komma till rätta dem har vi på denna sida samlat dokument, vanliga frågor och svar på saker som rör din lägenhet och boendemiljön kring den, försäkringar, IT och TV-tjänster. Vi har även gjort en lathund över vad du kan och inte kan förändra i din lägenhet utan att informera styrelsen.

I vår månadsavgift ingår en rad tjänster. Dessa är bland annat en bostadsrättstilläggsförsäkring från Folksam, 250/250Mb fiberbredband och Telias TV-baspaket om 7 kanaler, fönsterputs och häckklippning 2 gånger om året, individuell mätning av fjärrvärme från Ystad Energi.

Vanliga frågor kring din lägenhet

Jag vill renovera min lägenhet

En bostadsrättshavare har underhållsansvar för lägenheten. Det betyder att du exempelvis kan tapetsera och måla, ta ner mellanväggar som inte är bärande eller innehåller el, samt byta köksskåp och badrumsporslin utan att inhämta styrelsens tillstånd. Bärande väggar är däremot styrelsens ansvar.

Tänker du göra större förändringar som att byta plats på sovrum och kök behövs styrelsens godkännande eftersom det oftast innebär förändringar i det befintliga rördragningarna och ventilationen. Genom att ha en dialog med styrelsen om vad du har på gång kan du också få tillgång till nyttig information om kommande underhållsjobb i fastigheten.

Urkoppling av element får utföras av personer med fackkunskap. Elementet är föreningens egendom och skall förvaras på ett sätt som bibehåller dess funktion och skick.

Kök och badrum

Bostadsrättshavaren svarar för underhåll och reparationer av bland annat: vitvaror, köksfläkt, disk- och tvättmaskin samt torktumlare -inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning samt kranar och avstängningsventiler.

Vart 6e år sker en OVK vilken kontrollerar köksfläktens funktion. Om det vid denna bedöms att fläkten är i behov av reparation eller byte ligger ansvaret och kostnaden på medlemmen.

Vad gäller badrummet så ansvarar medlemmen för till vägg eller golv hörande fuktisolerande skikt, inredning, belysningsarmaturer, vitvaror, sanitetsporslin samt golvbrunn. Skador på kakelplattor åligger medlemmen att reparera enligt rådande regler för våtrum och arbetet behöver utföras av en fackman.

Om det är stopp i avloppet är det medlemmens eller föreningens ansvar beroende på vart stoppet sitter. Vanliga ställen är vattenlåset eller golvbrunnen som båda är medlemmens ansvar att rensa. Utgångspunkten är därför att du skall undersöka om stoppet sitter där – innan du kontaktar föreningen. Sitter stoppet längre bort är det dock föreningens ansvar. Vid osäkerhet om vart det sitter är det bra om medlemmen och föreningen kommer överens om vem som skall beställa åtgärder och hur kostnaderna sedan skall fördelas beroende på var stoppet faktiskt satt.

Vanliga problem med orsakade av vattnet i Ystad kan vara kalkavlagringar. Kranar och duschmunstycken kan över tid kalka igen om man inte regelbundet underhållsbehandlar dessa med kalklösande medel.

Dörrar och fönster

Du ansvarar för:

Till ytterdörr hörande handtag, ringklocka och lås inklusive nycklar. Bostadsrättshavare svarar även för all invändig målning. För all utvändig målning står föreningen. Ingen yttre målning skall företas av medlemmen då detta kan påverka materialens livslängd på ett oberäkneligt vis.

Du ansvarar även för fönster- och dörrglas och till fönster och dörr hörande beslag och handtag. All yttre målning; motsvarade gäller för balkong- eller altandörr, ansvarar föreningen för. Ingen yttre målning skall företas av medlemmen, då detta kan påverka materialens livslängd på ett oberäkneligt vis.

Vid skada på glasruta delas kostnaden mellan föreningens försäkringsbolag, Folksam, och din hemförsäkring. Börja med att kontakta Folksam på: 08-772 68 70 som ger dig ett skadenummer, därefter ditt eget försäkringsbolag som rekommenderar en godkänd glasmästare i Ystad.

Andrahandsuthyrning

Enligt bostadsrättslagen måste bostadsrättshavare ha styrelsens godkännande för att hyra ut sin lägenhet. Om någon hyra tas eller inte, spelar ingen roll. Utgångspunkten är att det är medlemmen som skall bo i lägenheten. Dessutom handlar det om att de övriga boendena skall känna sig trygga och att grannarna skall veta vem som bor i lägenheten bredvid. Därutöver måste även föreningsverksamheten fungera, då det måste finnas tillräcklig med medlemmar som boende i huset för att kunna bilda styrelse.

Godkända anledningar till uthyrning är till exempel provsamboende, vistelse på sjukhus, studier och arbete på annan ort. Tillstånd ges oftast för ett år i taget därefter måste ny ansökan göras.

Korttidsuthyrningar via AirBnb har blivit vanligare och tipset är att vi har en diskussion om hur just vi vill lösa detta. Det gäller att vi har tydliga riktlinjer och är överens, så att det inte blir stökigt och skapar otrygghet för övriga boenden.

Utanför lägenheten

Min terass och mitt trädäck

Din terrass är ditt ansvar – vill du byta trädäcket står det dig fritt att göra detta.

Det kan vara en god idé att tala med sina grannar, då träväggarna delas mellan lägenheterna och det du gör på din sida indirekt skulle kunna påverka grannens uteplats. Det är viktigt att jobbet görs fackmannamässigt och terrassen lutar bort från husen för att på så vid minska risken för vatteninträngning.

På trädäcken önskar vi att man undviker att bygga stora konstruktioner som inte lätt går att flytta vid fasadrenoveringsbehov eller bryter alltför mycket mot hur arkitekten Ulf Karmebäck ritade husen. Om i framtiden föreningen behöver komma åt fasaden för renovering och ställningsbygge – och det visar sig att konstruktionen är i vägen – så måste vi be dig flytta eller demontera denna medan jobbet pågår.

Häcken klipps varje år och är den bortre gränsen för din uteplats, vänligen respektera denna gräns.

Skicka hellre styrelsen ett mejl för mycket om du undrar något eller planerar arbete på uteplatsen som du är osäker på om det bryter mot riktlinjerna.

Elbilar och laddning

Önskemålen om laddpunkter till elbil eller hybridbilar ökar för vart år därför har vi sammanställt några vanliga svar på frågor som inkommit.

Styrelsen önskar att man sätter upp en laddpunkt på stolpe vid uppfarten och kräver att man använder fackman för att koppla strömmen från huset till denna. Laddpunkten bör inte fästats i fasaden då styrelsen vill undvika potentiella fasad- och fuktskador över tid. Om skador skulle uppstå vid montering mot styrelsens rekommendation är det alltid medlemmens skyldighet att stå för reparationen av dessa.

Önskar man uppsäkra sin lägenhet vill styrelsen att denna informeras innan detta sker i samråd med Ystad Energi, vilka är nätägarna i Ystad.

Föreningen har i dagsläget inga avsikter att själva installera laddstolpar på bred front. Men det går att söka bidrag för laddstolpar privat. Dessa villkor tenderar att skifta över mandatperioderna. För rådande villkor sök uppdaterad information från Skatteverket.

Häckklippning och trädgård

Häckarna på framsidan av lägenheten, den delen som vetter mot gatan, klipps 2 gånger om året. Lagerhäggen på terrassidan klipps 1 gång om sommaren.

Vill du förändra häckarna mellan husen är det viktigt att du talar med och kommer överens med din granne innan något arbete påbörjas.

Har du frågor kring vad du får göra eller om föreningens trädgårdsfirma kan bistå med något – hör av dig till styrelsen.

Fri sikt vid hörntomt
Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata skall häckar, träd, plank, staket eller annat som kan skymma sikten inte är högre än 80 cm från gatans nivå i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera håll.

 

Sopsortering ett gemensamt ansvar

Föreningen har i dag 2 olika typer av kärl för återvinning. Gröna kärl som avser hushållssopor samt bruna kärl som tar matavfall. Gröna kärl finns på Frembergsgatan 7A, 13A och 15A, Maskinistgatan 1A och 7A. Bruna kärl finns på Frembergsgatan 11A och Maskinistgatan 5A.

I det gröna kärlet, avsett för hushållssopor, skall du INTE slänga:

  • farligt avfall (exempelvis starka rengöringsmedel, målarfärg, lim, nagellack)
  • mediciner och andra läkemedel
  • elavfall (exempelvis mobiltelefoner, datorer, hushållsapparater)
  • batterier
  • tidningar, reklamblad och kataloger
  • förpackningar i olika material (metall, glas, papper, wellpapp, plast)
  • grovavfall (skrymmande avfall som exempelvis trasiga möbler, verktyg utan sladd/batteri, stekpannor)
  • alla typer av glödlampor och lysrör

I det bruna kärlet slänger vi komposterbara sopor i de för ändamålet avsedda papperspåsarna. Har du slut på dem finns det nya påsar att hämta vid varje brunt kärl.

I kompostkärlet lägger vi matavfall. Detta är allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppstår i livsmedelshantering. Matavfall är till exempel frukt-och grönsaksskal, äggskal, fiskrens, mindre köttben, kaffesump, teblad och tepåsar.

Sådant som inte slängas i hushållsoporna skall återvinnas på närmaste återvinningsstation, vilken i vårt fall ligger vid Willys Herrestadgatan 18B. För närmaste större station berger du dig till Sysavs anläggning på Blåsborgsvägen i Hedeskoga. Här kan du återvinna grovavfall, trädgårdsavfall etc.

Hitta närmaste station. Klicka här

Parkering och parkeringsplatser

Till alla lägenheter hör en parkeringsplats som finns på lägenhetens framsida. Vid behov finns det finns även avgiftsfria parkeringsplatser att tillgå på både Frembergsgatan samt längs med hela Maskinistgatan. Dessa extra platser är fria att använda för både boende och gäster.

För att inte riskera att blockera för räddningsfordon bör längre fordon parkeras på Maskinistgatan om plats finns. Detta är av omsorg för både boende och räddningspersonal.