Skip to main content

Kallelse till Bostadsrättsföreningen Tornets ordinarie årsstämma, tisdagen den 18/6.
Plats: Kabinen, Surbrunnsparken
Tid: 19.00– 20.30 (cirka)

Hur: Mat samt dryck finns.
Dagordning har delats ut i era respektive brevlådor. Verksamhetsberättelse kommer strax att delas ut. Anmälningsblankett har bifogats det utdelade materialet och skall vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 4/6. Lägg dessa i postlådan på Frembergsgatan 13D.

Lämna ett svar