Skip to main content

Den 1/12 är det internationella brandvarnardagen – det vill vi uppmärksamma lite extra nu när vi går in i en säsong då vi tänder mer levande ljus inomhus.

 

Ha en fungerande brandvarnare hemma

Brandvarnaren är en billig livförsäkring. Brandvarnare kan ge dig den extra minut du behöver för att rädda livet, varna andra och börja släcka branden. Omedelbar utrymning kan vara skillnaden mellan liv och död. Kom ihåg att testa brandvarnare en gång i månaden. Du testar genom att trycka på knappen.

Ha brandvarnare nära kök och sovrum

De flesta bränder i bostäder börjar i köket. Ha därför en brandvarnare i närmaste rum intill köket för att få så tidig varning som möjligt, om det börjar brinna i köket. Den ska inte placeras i köket eller badrummet där risken för oönskade larm är stor.

Sätt även upp brandvarnare i eller intill sovrum för att kunna höra larm-signalen på natten när du sover.

Har du flera våningar i din bostad ska du ha minst en brandvarnare per våningsplan. Om trappor finns i bostaden bör brandvarnare placeras i utrymmet direkt ovanför trappan. Om bostaden har en stor yta rekommenderar vi att du sätter upp fler brandvarnare.

Tänk även på att du ska ha brandvarnare i ditt fritidshus. Brandvarnarna ska vara CE-märkt och testad enligt SS-EN 14604.

Testa brandvarnaren en gång i månaden

Du testar brandvarnare genom att trycka på testknappen. Då testas alla funktioner i brandvarnaren, inklusive att batteriet fungerar. Du får en signal som kvitto på att den fungerar.

Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på knappen kan batteriet vara slut och då behöver du byta ut det. Hjälper inte det behöver du byta ut hela brandvarnaren.

Då ska du testa brandvarnare:

 • en gång i månaden
 • när du satt upp en ny
 • när du bytt batteri
 • när du varit bortrest en längre tid
 • när du gjort rent den
 • På Brandvarnardagen den 1 december

Brandsläckare i hemmet

Släckutrustning är viktigt att ha i bostaden för att tidigt kunna släcka mindre bränder. Vi rekommenderar att du har en pulversläckare med 6 kg pulver och brandfilt, då kan du släcka de flesta typer av mindre bränder som kan uppstå i ett rum.

Med en 6 kg pulversläckare har personer som inte har vana att släcka bränder goda förutsättningar att släcka en brand som kan uppstå i en bostad.

Pulversläckaren släcker branden snabbare och säkrare än en skumsläckare och har en effektiv släckkapacitet i förhållande till sin vikt och storlek. Med pulver kan du även släcka bränder i elektrisk utrustning.

Har du en stor bostad eller bostad i flera plan kan det vara bra att ha flera släckare. Släckare ska vara lättillgängliga. Placera släckaren med användarinstruktionen utåt, synlig och läsbar.

Pulversläckare ska uppfylla och vara märkt med den europeiska standarden SS-EN 3-7. Det finns olika så kallade effektivitetsklasser enligt standarden och en 6 kg pulversläckare bör minst vara av effektivitetsklassen 43A 233B C. Ju högre siffror desto högre effektivitet.

När det gäller färgen på släckare så säger standarden att den ska vara röd, men för hemmabruk så kan du välja en släckare som är designad och i annan färg, men vi rekommenderar att den i övrigt uppfyller minst effektivitetsklass 43A 233B C.

Kontroll av pulversläckare

 • Tryckmätaren ska stå på grönt
 • Slangen ska vara hel
 • Plomberingen ska sitta kvar
 • Läs bruksanvisningen

Man kan bara använda en pulversläckare en gång. Sedan måste den lämnas in för översyn och påfyllning, även om man bara använt lite.

Så använder du en brandsläckare

 1. Dra ur säkringen.
 2. Lossa slangen.
 3. Rikta munstycket mot det som brinner.
 4. Sikta innan du trycker in handtaget.
 5. Sikta långt ner, inte mot toppen av lågorna.
 6. Gå nära branden och huka dig ner.
 7. Tryck in handtaget.
 8. Rör dig runt branden så att du kommer åt ordentligt.

Brandfilt

Med en brandfilt kan du släcka en brand i till exempel kläder, möbler eller på spisen. En brandfilt kan användas vid små bränder som med god marginal täcks av filtens storlek.

Ha brandfilten nära till hands

Förvara brandfilten så att du lätt kommer åt den, gärna nära eller i köket. Om du har flera våningar rekommenderar vi att du har en på varje våningsplan.

Så använder du en brandfilt

När du använder brandfilten ska du lägga filten bestämt på branden och tryck med händerna på filten för att kväva branden. Storleken på en brandfilt bör vara 120 x 180 cm för att kunna täcka merparten av en vuxen människa.

Källor: MSB

Lämna ett svar